HDSD Lò Nướng Dòng HL

HDSD Lò Nướng HL

HDSD Lò Nướng HL

admin 10/12/2018 0
B1 CHỌN CHỨC NĂNG NƯỚNG: Xoay nút chức năng trên bảng điều khiển sẽ hiện ra các chức năng nướng. Chọn chức năng nướng phù hợp với thức ăn cần nướng.Bật/ tắt nguồn:Khi lò nướng được nối với nguồn điện chính, màn hình hiển thị sẽ báo đèn nhấp nháy 12:00. NHân (+) hoặc (-) trên đồng hồ để chỉnh thời gian. Đồng hồ sẽ kêu hai tiếng bíp bíp để xác nhận là đã cài đặt thời gián.Nếu bạn muốn thay đổi thời gian, nhấn (+) hoặc (-) cho đến khi đèn nhấp nháy trên màn hình. Nhấn. Sau đó nhấn (+) hoặc (-) để thay đổi thời gian. Đồng hồ sẽ kêu hai tiếng bíp bíp xác nhận đã thay đổi.Làm nóng: Lò đang truyền nh...
Read More