HDSD Bếp Từ

HDSD Bếp Từ

HDSD Bếp Từ

admin 08/12/2017 0
Cách sử dụng: Bật nguồnChọn vùng bếp (có thể chọn thêm nút bật vòng lửa lớn dành cho vòng bếp hồng ngoại – bên trái – nếu cần thiết)Chọn nhiệt độ thích hợp (1è9 và P chức năng nấu tăng cường trong 10 phút)Hẹn giờ Nhấn nút hẹn giờChọn vòng bếp cần hẹn giờNhấn nút tăng giảm hẹn giờ chọn thời gian thích hợp để nấuKhóa an toàn Nhấn nút khóa an toàn trong 5s để kháo (đèn sẽ sáng lên)Nhấn nút khóa an toàn trong 5s để mở khóa (đèn sẽ tắt đi)Lưu ýTránh làm đồ đường, hoặc các sản phẩm chứa đường lên kính vì nó có thể phẩn ứng với kính nóng và làm hỏng bề mặt.Vệ sinh và chăm sóc Để bảo trì nồi trong điề...
Read More